Um Ljósmyndasafnið

Ljósmyndasafn Reykjavíkur er miðstöð ljósmynda þar sem fortíðin og nútíminn mætast. Markmið safnsins er að varðveita, safna og sýna bæði sögulega og samtímaljósmyndun í listrænu, félags- og menningarlegu samhengi.

Áhugaverðar ljósmyndasýningar allan ársins hring
Á Ljósmyndasafninu

Saga safnsins

Ljósmyndasafn Reykjavíkur var upphaflega stofnað sem einkafyrirtæki árið 1981 en 1987 eignaðist Reykjavíkurborg safnið. Árið 2000 flutti Ljósmyndasafnið í Grófarhús, Tryggvagötu 15, 6. hæð þar sem það er í dag. Safnið er í sambýli við Borgarbókarsafn og Borgarskjalasafn Reykjavíkur. Árið 2014 varð Ljósmyndasafn Reykjavíkur hluti af Borgarsögusafni Reykjavíkur.

Safneign

Í Ljósmyndasafni Reykjavíkur eru nú varðveittar um 6 milljónir ljósmynda af ýmsum stærðum og gerðum. Elstu myndirnar eru frá því um 1860 og þær yngstu frá 2014. Myndefnið er fjölbreytt og má þar m.a. nefna mannamyndir teknar á ljósmyndastofum, blaða-, iðnaðar- og auglýsingaljósmyndir atvinnumanna og landslags- og fjölskyldumyndir áhugaljósmyndara. Ljósmyndasafn Reykjavíkur setur upp á annan tug sýninga ár hvert. Markmiðið er að kynna íslenska ljósmyndara og koma á framfæri, sýna verk úr safneign sem og að sýna verk erlendra ljósmyndara. Sýningarrýmin eru þrjú, Skotið í anddyri safnsins, aðalsalurinn og Kubburinn, sem hýsir sýningar á stafrænu formi.

Safneignina má flokka gróflega niður í  blaðaljósmynda- landslagsljósmynda- og portrettmyndasöfn, iðnaðar- og auglýsingaljósmyndir ásamt því að safnað er verkum samtíma- ljósmyndara og listamanna. Elsta ljósmyndin sem safnið hefur undir höndum er frá því í kringum 1870 og þær yngstu frá því um 2014.

AÐFANGASKRÁ

Í safneign Ljósmyndasafns Reykjavíkur sem er hluti af Borgarsögusafni Reykjavíkur eru nú um 6 milljónir ljósmynda af fjölbreyttu tagi, þær elstu frá því um 1860 og þær yngstu frá 2010. Í eftirfarandi samantekt, sem enn er í vinnslu, er safnkostinum skipt niður í fimm flokka eftir eðli og uppruna viðkomandi myndasafns. Að svo stöddu birtast hér aðeins fyrstu tveir flokkarnir. Fyrri flokkurinn er skrá yfir myndasöfn frá ljósmyndastofum og sjálfstætt starfandi atvinnuljósmyndurum en sá seinni nær yfir ljósmyndasöfn sem tengjast blaða- og tímaritaljósmyndun á Íslandi.

Í náinni framtíð er áætlað að birta hér skrár yfir söfn áhugaljósmyndara, söfn stofnana og fyrirtækja og að síðustu skrá yfir ýmis aðföng sem falla ekki í fyrrgreinda flokka.

Hér er hægt að komast á myndavef safnsins.

Ljósmyndin í öllu sínu veldi

Ljósmyndasafn Reykjavíkur leggur stund á og stuðlar að rannsóknum á ljósmyndun á öllum sviðum, svo sem ljósmyndasögu, listfræði og forvörslu svo nokkuð sé nefnt. Boðið er upp á fræðslu fyrir öll skólastig sem og sérhópa um sögu ljósmyndarinnar s.s tækniþróun, sem listgrein og heimild. Á safninu er starfrækt myndvinnsla sem annast vinnslu á myndum fyrir safnið og viðskiptavini. Safnið veitir almenningi, fyrirtækjum og stofnunum Reykjavíkurborgar ráðgjöf og þjónustu á sviði ljósmyndavarðveislu.